«А Л Е К О – С Е Р В І С»

вулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088, код ЄДРПОУ 04804439

 

Вих. № ______ від 12 липня 2018 року        

 

Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 04804439, (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 12 липня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина», код ЄДРПОУ 30722204, направило Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства (супровідний лист від 12 липня 2018 року, вих..№ 0020-___/18, який було отримано Товариством 12 липня 2018 року, вх..№ ___ ) такого змісту:

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКО-СЕРВІС»,

код за ЄДРПОУ - 04804439,

місцезнаходження: вулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088 (далі – «Товариство»)

 

1

Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») (далі – «Заявник вимоги»)

1)

інформація про особу (повне найменування відповідно до установчих документів; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження):

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина»

30722204

вулиця Першого Травня, 1-А, місто Київ, 02088

2)

кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Пряме володіння – 129 344 шт. (99,4954%)

опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 0 шт. (0,0%)

3)

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах);

Номер рахунку в цінних паперах - 405019-UA40000134, який відкрито в депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ БІ КЕПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 39650290), що знаходиться за адресою: вулиця Лаврська, будинок 16, місто Київ, 01015.

 

4)

контактні дані:

контактні особи (повне ім'я та посада);

телефон/факс;

електронна пошта;

адреса для листування;

Харченко Анатолій Вікторович – юрисконсульт

+380675502401

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

вулиця Першого Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088 (отримувач ТОВ «Укравтозапчастина»).

5)

дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".

26 червня 2018р.

2.

Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи Заявника вимоги володіли акціями товариства)

2.1.

Станом на дату цієї Вимоги такі афілійовані особи не володіли акціями Товариства.

3.

Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та кожну з осіб, що діяли спільно під час набуття домінуючого контрольного пакета акцій (кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»), та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства)

3.1.

Відомості не надаються у зв’язку з тим, що зазначений у п.1 цієї Вимоги Заявник вимоги діє без попереднього узгодження своїх дій з будь-якими іншими особами та рішення про подання до Товариства Вимоги було прийняте ним особисто.

4

Відомості про акціонерне товариство:

1)

повне найменування відповідно до установчих документів

Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС»

2)

код за ЄДРПОУ

04804439

3)

місцезнаходження

вулиця 1 Травня, будинок 1-А, місто Київ, 02088

4)

номінальна вартість однієї простої акції товариства

0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)

5)

загальна кількість простих акцій товариства

130 000 шт.

6)

код ISIN випуску простих акцій товариства

UA4000106702

5

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):

1)

повне найменування депозитарної установи

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ БІ КЕПІТАЛ»

2)

місцезнаходження депозитарної установи

вулиця Лаврська, будинок 16, місто Київ, 01015

3)

код за ЄДРПОУ депозитарної установи

39650290

4)

реквізити рахунку у цінних паперах

депозитарний код рахунку у цінних паперах 405019-UA40000134

код міждепозитарного обліку депозитарної установи в Центральному депозитарії - 405019

5)

власник рахунку у цінних паперах

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина» (30722204)

6

Ціна придбання акцій, порядок визначення такої ціни

Ринкова вартість акцій Товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до ст.ст. 8, 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23 березня 2017 року №1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» станом на 26.06.2018 р., яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 10 липня 2018 року № 16) у розмірі 160,91 (сто шістдесят цілих дев’яносто одна сотих) гривні із розрахунку за одну акцію.

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

Ціна придбання акцій складає 160,91 (сто шістдесят цілих дев’яносто одна сотих) гривні.

7

Банківська установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)

1)

повне найменування банківської установи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

2)

місцезнаходження банківської установи

вулиця Лаврська, будинок 16, місто Київ, 01015

3)

код за ЄДРПОУ банківської установи

35810511

4)

контактні дані:

(044) 351-79-24

8

Порядок реалізації цієї Вимоги

1)

порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам

Публічна безвідклична вимога розміщується товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня її отримання Товариством.

Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

 

 

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги:

встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства;

надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);

розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;

2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.

 

 

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане:

1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов'язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка;

2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відповідно до ч.9 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

2)

порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Товариству.

3)

строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються

Після надсилання інформації відповідно до ч.9 та 12 ст.65-2 та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до ч.16 ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (за необхідності) Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, у порядку, встановленому ч.9 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», та інформує про це Товариство.

Перерахування всього обсягу грошових сум у порядку, встановленому ч.9 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», є належним виконанням Заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів здійснюється у приміщенні Акціонерного товариства «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», за адресою: вул. Лаврська, будинок 16, місто Київ, 01015 за умови надання документів, що дозволяють ідентифікувати акціонера.

 

 

4)

порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, також у разі неотримання від товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм цінних паперів від товариства публічної безвідкличної вимоги.

5)

порядок та форма оплати акцій

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6)

порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати акціонерного товариства, пов'язані з виконанням обов’язкового викупу акцій на його вимогу, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.

 

 

Генеральний директор

ТОВ «Укравтозапчастина»        підпис             В.В.Чабан

 

12 липня 2018 року

 

 

 

Директор                                                                                                         А.В.Калита

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off