І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКО-СЕРВІС»

2. Код за ЄДРПОУ 04804439

3. Місцезнаходження: вулиця 1 Травня, буд.1-А, місто Київ, 02088

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 564 84 76, (044) 564 70 30

5. Електронна поштова адреса sto-aleko@.uaz-upi.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття

Інформації www.sto-aleko.com

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

ІІ. Текст повідомлення

26.06.2018р. Приватне акціонерне товариство «АЛЕКО-СЕРВІС» отримало повідомлення від акціонера про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо акцій Товариства.

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета (крім випадку, коли інформація надійшла від особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній системі України) – набуття здійснювалось відповідно до ч.2 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (від 23.03.2017 №1983-VIII).

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (найменування) власника (власників) акцій – Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравтозапчастина».

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента) – 30722204.

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) до набуття права власності на такий пакет акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100% від кількості голосуючих акцій).

Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій (у разі наявності інформації) після набуття права власності на такий пакет акцій – 129 344 шт. голосуючих акцій, що становить 99,4954% статутного капіталу Товариства (100% від кількості голосуючих акцій).

                                                                          ІIІ. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор А.В.Калита 27.06.2018р.

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off