Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Виконавчий директор

 

 

 

Попович О. Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

22.12.2017

 

(дата)

      

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"

2. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            02088 м.Київ, вул. Першого травня, буд. 1-А

4. Код за ЄДРПОУ

            04804439

5. Міжміський код та телефон, факс

            (044) 564-84-76, (044) 564-70-30

6. Електронна поштова адреса

            Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

 

(дата)

2. Повідомлення

 

 

 

 опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

      


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.12.2017

припинено повноваження

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера

Чабан Лариса Іванівна

. .

 .

0

Зміст інформації:

21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рішення (наказ №66-К від 21.12.2017р.) скасувати Чабан Ларисі Іванівні, бухгалтеру, виконання обов'язків головного бухгалтера. Підстава рішення: закриття вакансії головного бухгалтера. Розмір пакета акцій якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 20.11.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Замість Чабан Л. І. виконуючим обов'язки головного бухгалтера ні кого не було призначено. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: бухгалтеру Чабан Л. І. скасовано виконання обов'язків головного бухгалтера  з 22 грудня 2017 року, у зв'язку з закриттям вакансії головного бухгалтера.

21.12.2017

призначено

Головний бухгалтер

Шалько Лілія Станіславівна

. .

 .

0

Зміст інформації:

21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рішення (наказ (розпорядження) №62-К-0000000101 від 21.12.2017р.) призначити  Шалько Лілію Станіславівну головним бухгалтером. Підстава рішення: наявність відкритої вакансії головного бухгалтера. Розмір пакета акцій якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: головний бухгалтер, генеральний директор. Строк, на який призначено: за умови проходження випробування, безстроково. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Шалько Л. С. призначена головним бухгалтером з 22.12.2017р. зі строком випробування 2 місяця.

1

 

 

 

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.12.2017

припинено повноваження

Виконуюча обов'язки головного бухгалтера

Чабан Лариса Іванівна

. .

 .

0

Зміст інформації:

21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рішення (наказ №66-К від 21.12.2017р.) скасувати Чабан Ларисі Іванівні, бухгалтеру, виконання обов'язків головного бухгалтера. Підстава рішення: закриття вакансії головного бухгалтера. Розмір пакета акцій якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Перебувала на посаді - з 20.11.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Замість Чабан Л. І. виконуючим обов'язки головного бухгалтера ні кого не було призначено. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: бухгалтеру Чабан Л. І. скасовано виконання обов'язків головного бухгалтера  з 22 грудня 2017 року, у зв'язку з закриттям вакансії головного бухгалтера.

21.12.2017

призначено

Головний бухгалтер

Шалько Лілія Станіславівна

. .

 .

0

Зміст інформації:

21.12.2017р. Виконавчий директор ПрАТ "Алеко-Сервiс" Попович О.Б. прийняв рішення (наказ (розпорядження) №62-К-0000000101 від 21.12.2017р.) призначити  Шалько Лілію Станіславівну головним бухгалтером. Підстава рішення: наявність відкритої вакансії головного бухгалтера. Розмір пакета акцій якою володіє особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: головний бухгалтер, генеральний директор. Строк, на який призначено: за умови проходження випробування, безстроково. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Шалько Л. С. призначена головним бухгалтером з 22.12.2017р. зі строком випробування 2 місяця.

Связаться с нами
Автосалон:
(044) 390-50-05
Сервис:   
(044) 390-57-00

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off