Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Алеко-Сервiс"

2. Код за ЄДРПОУ: 04804439

3. Місцезнаходження: 02088 м. Київ, вул. 1-го Травня, 1-А

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 564-84-76, (044) 564-70-30

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://hyundai-bort.com.ua/

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення

27.02.2017 року Наглядова рада Товариства (протокол № 1 від 27.02.2017 р.) прийняла рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: Договору щодо найму (оренди) нежитлових приміщень з Товариством з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина".

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 2 971 120,20 (два мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча сто двадцять) гривень 20 копійок.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 121 790,9 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2,44%.

Інформація щодо загальної кількості голосуючих акцій, кількості голосуючих  акцій, що зареєстровані для участі у зборах та кількості голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти"  прийняття рішення не надається, тому що рішення приймалось Наглядовою радою Товариства.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор                             Буланий О.П.                                                28.02.2017

 

Связаться с нами
Автосалон:

(044) 390-50-05

(050) 322-81-85 

(050) 322-81-53

Сервис:   
(044) 390-57-00

 

Отдел запчастей:    
(044) 390-56-83

php_flag magic_quotes_gpc off